InfoClient - InfoAPV - InfoBook - InfoEmployment - Access Analysis

Continuum Data Systems filosofi er at levere et basisprodukt til virksomheden, som kan bruges med de funktioner som følger med og samtidigt udvikles efterfølgende til at passe specifikt ind i virksomhedens forretningsområde. Produktsortimentet på siden kan tilpasses virksomheden efter behov.

InfoClient er et CRM-system udviklet til mindre eller større virksomheder, som ønsker at effektivisere den daglige arbejdsgang mht. registrering af kunder, leverandører, partnere m.m. 

Systemet er meget velegnet til salgs- og telemarketingopgaver og er nemt at komme igang med at bruge.

Klik på miniskærmbilledet her til højre for at gå til InfoClients egen præsentationsside.

InfoAPV er et system, som benyttes til interne arbejdspladsundersøgelser (ArbejdsPladsVurdering).

Systemet giver mulighed for at definere et vilkårligt antal forskellige undersøgelser, hvortil det er muligt at udskrive spørgskemaer eller indsamle oplysninger elektronisk direkte via databasen.

Informationssider og eksempelskærmbilleder er under udarbejdelse. Kontakt venligst Continuum Data Systems for mere information.

InfoBook er et system til generering af bøger ud fra seperate dokumenter. Hvis man ofte har et behov for at ændre bogmateriale, f.eks. en kursus- eller lærebog, kan man lagre disse i systemet og herefter samle dem til en enkelt bog.

Systemet er udviklet i Microsoft Access og behandler Microsoft Word-dokumenter. Dokumenterne lagres direkte i databasen, så alt er samlet i en enkelt flytbar fil. Systemet giver mulighed for at definere mange bøger som kan "trykkes" efter behov.

Informationssider og eksempelskærmbilleder er under udarbejdelse. Kontakt venligst Continuum Data Systems for mere information.

InfoEmployment er specielt interessant for institutioner eller læreanstalter som ansætter folk i perioder, som f.eks. timelærer eller tutorer, som hvert år ansøger forskellige stillinger. I systemet er det muligt at gemme historik på personer fra år til år, som f.eks. hvad de har ansøgt tidligere,  hvordan de blev vurderet, og hvilken prioritering de fik. Der er rig mulighed for udskrifter i systemet af historik, samt udskrifter af breve.

Informationssider og eksempelskærmbilleder er under udarbejdelse. Kontakt venligst Continuum Data Systems for mere information.

Access Analysis er ikke et selvstændigt system, men et servicecheck som Continuum Data Systems kan udføre på en eksisterende Microsoft Access-database.

Hvis I har udviklet et system, som I ønsker at få gennemtestet for fejl, programmeringstip og forslag til højere hastighed, har vi mulighed for at lave en test af systemet, som giver en rapport over fejl og forslag til forbedringer.

Informationssider og eksempelskærmbilleder er under udarbejdelse. Kontakt venligst Continuum Data Systems for mere information.

InfoAnalysis er et produkt, som er på tegnebordet hos Continuum Data Systems. InfoAnalysis er et analyseapparat, som skal kunne bruges af virksomheder til at generere analyser med. Helt fra konstruktion af spørgskema og udskrift af disse til inddatering af data og rapportgenerering.

Kontakt Continuum Data Systems for mere information.

InfoMember er en medlemsdatabase til brug i institutioner og andre steder, hvor der er behov for at registrere medlemmer. Systemet vil give mulighed for at registrere indbetalinger med varierende tidsperioder, gruppering af medlemmer og udskrifter af breve og labels.

Kontakt Continuum Data Systems for mere information.