Samarbejde - Databaseudvikling - Adressekvalificering - Microsoft Access - Priser

Continuum har specialiseret sig i Microsoft Access-udviklingsmiljøet og kan bl.a. tilbyde disse services:

Systemudvikling i Microsoft Access 2.0 - 2000.
Continuum Data har specialiseret sig i systemløsninger i Access.

Konvertering af Access-databaser til bl.a. Microsoft SQL-Server.
Bliver pladsen i Access for trang kan vi konvertere data til en større server som f.eks. Microsoft SQL-Server og sørge for at din applikation kører som før.

Gennemsyn af eksisterende Microsoft Access 97 / 2000 databaser.
Continuum Data tager gerne et kik på din eksisterende database via et maskinelt program, samt en manuel kvalitativ vurdering af systemet for at se om systemet er "tunet".

Databearbejdelse af eksisterende data
Ligger I inde med en masse data som I ønsker behandlet, sorteret, grupperet, konverteret, så kan Continuum behandle disse og levere dem i et ønsket format.

Integration med internettet gennem ASP
Skal der lægges databaser ud på internettet, kan dette med fordel laves i ASP (Active Server Pages fra Microsoft).

Udover Microsoft Access kan vi tilbyde at udvikle systemer i:

Inprise Borland Delphi
Skal I have et system udviklet, hvor Access kommer til kort - så har vi mulighed for at programmere systemet eller en del af systemet i Delphi.

Java
Har I behov for en applet til en hjemmeside, så har vi mulighed for at udvikle dette i Java.

Continuum lever først og fremmest af at udvikle skræddersyede systemer til virksomheder, men er også meget interesseret i at udvikle generelle systemer til bestemte markeder.

Vi ligger inde med viden om hvordan systemerne skal skrues sammen, og I ligger inde med den nødvendige viden inde for jeres forretningsområde, så hvorfor ikke udvikle et produkt som kan sælges til gavn for virksomheder, som ligner jer selv? I sidste ende kan det være at systemet tjener sig selv inde eller giver overskud, så systemudviklingen har været gratis.

Et samarbejde indebærer:

Produktudviklingsomkostningerne betales af jer.
I er sikre på at få en løsning som kan bruges i jeres daglige arbejde. Denne første udgave kommer nødvendigvis til at koste mere end det salgbare produkt.

Continuum betaler for "afrundingen" af produktet til den salgbare version.
Dette indebærer en demonstration af produktet på Continuums hjemmeside, evt. mulighed for download, samt helpdesk-funktion for senere kunder.

Indtjeningen på produktet deles mellem Continuum og jer.
Procentfordelingen besluttes ud fra fremtidigt ansvar, som f.eks. hvem skal stå for support, gennem hvilke kanaler produktet bliver solgt. Fx hvis I vil stå for den daglige brugersupport tilfalder der en større procentdel til jer. Sælger I produktet helt igennem egne salgskanaler får I også en større procentsats. Alt dette aftales, når produktet ligger en - efter omstændighederne - færdig udgave. Da Continuum pr. automatik - hvis intet andet er aftalt - har rettighederne til det system som bliver udviklet, vil procentsatsen også til at begynde med være til Continuums fordel.

Continuum forventer at I ved hvad I vil.
Da systemet kræver en højere grad af brugervenlighed og funktionalitet, da det skal sælges på markedet forventer Continuum, at I har en god idé om hvordan systemet skal komme til at køre i sin endelige udgave. Ikke at der skal ligge en 100% veldokumenteret og derudover uafvigelig kravsspecifikation før man starter, men mere, at der ikke må opstå "vigtige forglemmelser", som kan vende op og ned på systemet, når det ligger færdigt til salg. Continuum vil gerne kunne leve op til at kunne levere et velgennemtænkt produkt.

Systemet skal være generelt.
Det betyder at hver funktion som I overvejer at skulle have med i systemet, skal overvejes grundigt. Hvis en funktion bærer præg af at "det er nok noget som kun vi får brug for", så bør det nok ikke implementeres eller skrives om, så det kan bruges af andre virksomheder også.

Alt i alt kræver denne proces lidt mere arbejde og omtanke end ved udvikling af "normalt system", men i sidste ende kan der være penge at hente.

Udviklingstiden bliver længere end ved normal systemudvikling, da testfasen skal være grundigere. 

Continuum Data Systems samarbejder med plannerbureauet EKG, som kan tilbyde at kvalificere adresselister til brug i marketingsøjemed. Dette inkluderer:

Udtræk af adresser efter bestemte kriterier som f.eks:
      - bestemte firmagrupper efter branchekoder
      - firmaer på landsdele efter postnumre eller telefonnumre
      - efter antal ansatte

Kvalificering
Kvalificeringen består i at en af vores medarbejder ringer firmaet op og verificerer oplysningerne som kan være:
      - adresse, telefon, email og hjemmeside
      - personer i firmaet, korrekt navn og angivelse af ansvarsområde
      - antal ansatte i firmaet

Data bliver leveret i en demoversion af InfoClient, hvor det er muligt at udtrække adresse- og lister eller fortsætte jeres marketingkampagne direkte.

I vælger helt jeres egen løsning efter behov. Kontakt EKG for yderligere information eller et uforpligtende tilbud.

Continuums kompetenceområder er centreret omkring databaseudvikling. Databaseudvikling dækker over den proces at komme fra et reelt problem i virksomheden - meget ofte af administrativ karakter - til at få struktureret dette og implementeret i et system på en pc.

Processen opdeles i flere faser i tæt samarbejde med kunden og kan beskrives kort som følger:

1. Analyse af problemstillingen
Her undersøges problemet i samarbejde med kunden for at få klarlagt kravende til det kommende system.

Kunden vælger selv graden af dokumentation - det kan svinge fra et fuld dokumenteret system, som i teorien kan implementeres på alle platforme - til ingen dokumentation for små systemer, hvor senere vedligeholdelse af systemet er prioriteret meget lavt.

2. Prototype
Herefter laves en prototype af systemet, som testes for funktionalitet i samarbejde med kunden.

3. Færdigt system
Det færdige system udvikles på baggrund af prototypen og dokumentationen tilrettes. I denne fase udarbejdes brugervejledning til systemet.

4. Tilretning
I denne fase ligger systemet i sin færdige udgave og anvendes af brugerne. Meget ofte vil det være sådan, at brugerne kan se potentialet i systemet og foreslå udvidelser og eventuelle tilrettelser. Dokumentation og vejledning opdateres.

5. Videreudvikling
Senere kan det være, at virksomheden er vokset eller, at man ønsker at integrere andre systemer med det nuværende, og så skal systemet udvides. Her er det vigtigt at systemet er gearet til dette fra starten og forholdsvist nemt kan udvides.

Hvad gør Access til en fornuftig valg som systemplatform?

Hurtigt udviklingsmiljø
Da Access både er et databaseværktøj til håndtering af en mængde datafiler kombineret med et systemudviklingsmiljø opnår man meget hurtigt et resultat. Tid er penge og med de nye muligheder i databasesystemer som Access kan man bearbejde meget flere data, meget hurtigere end der var mulighed for, for blot 5 år siden.

Datakontrol
Access tilbyder en ekstrem god form for datakontrol. Det betyder at Access kan håndtere alt fra almindelige tekstfiler til andre databaseformater (Oracle, dBASE, Paradox) og regneark (Excel, Lotus). Det er meget nemt at lave datamining (bearbejdelse af data) til at hive informationer ud af data som man ikke troede muligt.

Dette betyder også, at man ved import og bearbejdelse af data, hurtigt kan danne sig et overblik over eventuelle fejl i sit datamateriale.

Integration til Microsoft Office
Integrationen mellem applikationerne (Word, Excel, Powerpoint) i Microsoft Office-pakken er meget god. Det betyder, at man kan drage nytte af funktionerne i de forskellige programmer. Et godt eksempel på dette er Continuums system InfoBook, hvor man integrerer Word-dokumenter i en Access-database, hvorefter man styrer sammenlægningsrækkefølgen af disse i Access.

Begrænsningerne
Ingen roser uden torne. Access er begrænset af det interne udviklingsmiljø, hvilket betyder at rent programmeringsmæssigt en gang imellem må man "sno sig".

Udviklingsmiljøet
I forhold til udviklingsmiljøer som Inprise Delphi eller Microsoft Visual Basic / C++, hvor man har mulighed for at udvikle applikationen 100% som man har lyst (begrænset af tiden), så er man i Access nødt til at holde sig inden for de muligheder denne stiller tilrådighed. Mange gange er dette dog fuldt ud tilstrækkeligt, da systemerne som Continuum Data udvikler hovedsageligt er af administrativ karaktér. Access er ikke bygget til at udvikle f.eks. spil.

"Desktop database"
Access har sin begrænsning ved at være en desktop-database, som kan håndtere omkring 10-15 samtidige brugere. Selv om de nye tiltag fra Microsoft har gjort Access til en efterhånden meget pålidelig database, så kan den ikke konkurrere med f.eks Oracle eller Microsoft SQL-Server. Men har man brug for mere datakraft kan man med fordel drage nytte af en SQL-Server, hvor man bruger Access som frontend (som applikation der henter data fra en anden database). På denne måde kan man få et meget sikkert system, der stort set ikke kan gå ned.

Internettet
Som internetdatabase er Access heller ikke specielt velegnet, da Access begrænses af sin 10-15 samtidige bruger. Her vil Continuum Data anbefale en ASP-løsning på en SQL-Server. Skal man bruge systemet på det interne netværk, kan man med fordel - og omkostningsorienteret - udvikle et "administrationssystem" i Access og en brugerdel i ASP.